Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Limanowa

Treść

 6-32 HUFIEC PRACY W LIMANOWEJ

Komendant Hufca: Łucja Filipiak
Adres: 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 19
tel. 18 337 33 52, hp6-32@ohp.pl

 

6-32 Hufiec Pracy w Limanowej oferuje kształcenie w Szkole Branżowej I stopnia w następujących zawodach:

 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik
 • sprzedawca
 • fryzjer
 • murarz-tynkarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • stolarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • elektromechanik
 • elektryk
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • ślusarz
 • monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 • blacharz samochodowy

Obecnie uczestnicy jednostki odbywają praktyki w 102 zakładach pracy na terenie powiatu limanowskiego. 

Młodzież uczęszcza do współpracujących z jednostką szkół:

 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej
 • Zespołu Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej

Osoba przystępująca do OHP staje się uczestnikiem, co oznacza:

 1. Objęcie dodatkową opieką wychowawczą przez kadrę Hufca Pracy, która ściśle współpracuje z dyrekcją szkoły, pedagogami, wychowawcami klas, pracodawcami, rodzicami i reaguje w przypadku trudności w nauce oraz innych problemów.
 2. Możliwość udziału w zajęciach organizowanych przez Hufiec Pracy:
  1. Zajęcia wychowawcze (warsztaty, prelekcje, spotkania z ciekawymi osobami, lekcje plenerowe)
  2. Zajęcia sportowo - rekreacyjne (piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy, kręgielnia, strzelnica, pływalnia, wycieczki rowerowe itp.)
  3. Imprezy kulturalno - oświatowe (np. wyjście do kina, teatru, muzeum, na wystawy, warsztaty tematyczne -np. kulinarne)Wycieczki krajoznawcze
 3. Możliwość rozwijania swoich pasji w kołach zainteresowań (sportowe, historyczne, artystyczne, fotograficzne itp.).
 4. Możliwość udziału w konkursach, imprezach organizowanych przez OHP o zasięgu lokalnym, wojewódzkim  i ogólnopolskim (np. mistrzostwa w piłce nożnej, siatkówce, konkursy zawodowe - „sprawny w zawodzie” - kucharz, murarz, fryzjer, stolarz – w zależności od kierunku nauki), konkursy wiedzy, konkursy artystyczne. Wyjazdy na konkursy konsultowane są ze szkołami i pracodawcami - uczeń w ten dzień jest zwolniony z zajęć i znajduje się pod opieka wychowawcy OHP. Należy podkreślić, iż uczestnicy limanowskiego hufca zdobywają wysokie miejsca oraz liczne nagrody podczas organizowanych konkursów i zawodów przez Małopolską Wojewódzką Komendę OHP , a także na szczeblu ogólnopolskim.  Sukcesy tych uczestników są motywacją dla innych, którzy licznie zgłaszają się do udziału ww. przedsięwzięciach.
 5. Prawo do aktywnego udziału w obradach samorządu jednostki - możliwość zgłaszania pomysłów inicjatyw. Inicjatywa młodzieży należącej do Klubu Aktywnych działającego przy jednostce zdobyła I miejsce w konkursie ogólnopolskim „Aktywność - dobry wybór” (edycja 2015 oraz 2017) a także liczne I miejsca na szczeblu wojewódzkim. 
 6. Chętna młodzież ma możliwość aktywnie działać w wolontariacie dzięki czemu uczy się wrażliwości  na cudze potrzeby i uczucia. 
 7. Możliwość udziału w zajęciach wyrównawczych, projektach europejskich, wymianach młodzieżowych.
 8. Wsparcie dla absolwentów OHP (zajęcia z doradcą zawodowym, giełdy pracy, warsztaty przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe).
 9. Udział w zajęciach jest DOBROWOLNY w zależności od zainteresowań, możliwości i zdolności ucznia. Działania kadry wychowawczej Hufca są oparte na życzliwości, wzajemnym zaufaniu i szacunku. Oferta wychowawcza jest realizowana w porozumieniu ze szkołą i pracodawcami - nie koliduje z nauką teoretyczną i praktyczną.

 

WSZYSTKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W HUFCU PRACY SĄ BEZPŁATNE!

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Hufca od 7.45 do 15.45

 

 

 

Fot. 1. Budynek, w którym mieści się siedziba 6-32 HP w Limanowej

 

Fot. 2. I miejsce w IX Przeglądzie Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP Województwa Małopolskiego 2019 r

 

Fot. 3. Młodzież podczas edukacyjnego wyjścia do Urzędu Miasta Limanowa

 

Fot. 4. Uczestniczki podczas przygotowania do wolontariatu w Niepublicznym Przedszkolu Językowo-Integracyjnym w Świdniku

 

Fot. 5. Wyjazd rekreacyjny do Niedzicy

 

Fot. 6,7. Młodzież podczas wymiany młodzieżowej na Węgrzech w ramach projektu „Never Give Up Camp!” 2019 r

 

446110