Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Nowy Sącz

Treść

6-1 OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA NOWY SĄCZ
Kierownik: Danuta Romanek
Adres: ul. Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz,
tel. 18 441 47 87, fax. 18 444 30 45,
e-mail: osiw.nowysacz@ohp.pl

GRUPA WYCHOWAWCZA
w Krynicy Zdroju

Wychowawca: Monika Gajowska
Adres: 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Źródlana 59

 

W 1993 r. został utworzony Hufiec 24-3, który w 1999 r. został przekształcony w Środowiskowy Hufiec Pracy 6-33. W 2007 roku władze miasta Nowego Sącza przekazały w stały zarząd dla OHP budynek byłego internatu Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Rejtana 18, gdzie do dziś znajduje się siedziba hufca.  W latach 2009 i 2010 przyłączono dwa sądeckie hufce 6-31 i 6-37. Tym sposobem powstał największy w Małopolsce Środowiskowy Hufiec Pracy, liczący wówczas 614 uczestników. W 2019 r. Hufiec został przekształcony w 6-1 Ośrodek Szkolenia i Wychowania. Swoją działalnością obejmuje Nowy Sącz i powiat nowosądecki, gwarantując młodzieży znalezienie miejsca nauki zawodu, jednocześnie przygotowując ich do wejścia na rynek pracy.


 

Ośrodek prowadzi nabór do szkół wielozawodowych oraz współpracuje z następującymi szkołami:

- Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków

- Szkoła Branżowa I stopnia „PRAKTYK”

- Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia Cechu Rzemiosł Różnych 

i Przedsiębiorczości

- Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia

- Niepubliczna Szkoła Branżowa I stopnia „PROGRES”

 OSiW w Nowym Sączu oferuje szeroką gamę zawodów w zależności od zainteresowań młodzieży:

•fryzjer, kucharz – warsztaty w hufcu

•sprzedawca,

•cukiernik,

•piekarz,

•stolarz,

•murarz,

•przetwórca mięsa

•mechanik pojazdów samochodowych,  

•elektromechanik pojazdów samochodowych,

•elektromechanik,

•ślusarz,

•monter instalacji i urządzeń sanitarnych,

•elektryk,

•blacharz samochodowy,

•lakiernik samochodowy,

•krawiec,

•monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

•murarz - tynkarz i inne

Ściśle współpracuje ze 145 firmami, gdzie jego podopieczni odbywają praktyczną naukę zawodu. Najlepsi absolwenci po uzyskaniu dyplomów czeladniczych uzyskują możliwość zatrudnienia w zakładach, w których odbywali praktyczną naukę zawodu, m.in.:

•GRAND Jasienna

•FPHU „Wiśniowski”

•Zakład Masarski „Szubryt”

•Zakład Remontowo-Budowlany Marian Kowal

•FHU „Herkules”

•PSS „Społem”

•Restauracja „Pod Wierzbą”

•Zakład Fryzjerski Małgorzata Strzelecka

•Usługi Remontowo-Budowlane Wojnarowski

•Firma Cukierniczo-Gastronomiczna „Grześ”

•Zakład Instalacji Elektrycznych ELMIR

•FPHU Włodzimierz Szabla

•Firma „Litwiński” Tęgoborze

•Firma Handlowa „Kortel” Teresa Kowalczyk

•Firma „Jowit”

•Firma Budowlana „URBUD” 

•Firma „Szewczyk” Chełmiec

Współpraca z niektórymi zakładami trwa od 1993 roku czyli od dnia powstania Hufca  - obecnie Ośrodka.

Uczestnicy jednostki z okolic Nowego Sącza mogą bezpłatnie korzystać z zamieszkania i wyżywienia w internacie Ośrodka przy ul. Rejtana 18.

Zatrudniona kadra z wieloletnim doświadczeniem pomaga uczestnikom w nauce i rozwiązywaniu problemów oraz zapewnia 24-godzinną opiekę wychowawczą i udział w kołach zainteresowań. We wszystkich pomieszczeniach internatu działa sieć wi-fi z dostępem do bezpłatnego internetu. Czas wolny uczestnicy mogą spędzać w świetlicach, w których zapewniamy TV, internet, gry planszowe i telewizyjne (PlayStation) oraz stanowiska komputerowe.

 

     

 

Kolejną ofertą Ośrodka są warsztaty gastronomiczne wraz ze stołówką, świadczącą usługi zarówno dla naszych uczestników, jak również dla osób z zewnątrz. Tutaj młodzież pod okiem instruktorów zdobywa umiejętności zawodowe w zawodzie kucharza.

 

  

 

Uczestnicy Ośrodka kształcący się w zawodzie fryzjera mają możliwość zdobywania umiejętności zawodowych w pracowni fryzjerskiej działającej w naszym obiekcie. Do dyspozycji młodzieży przystosowane są pracownie z pełnym wyposażeniem. Ponadto jednostka oferuje usługi w zakresie fryzjerstwa (czesanie, strzyżenie, farbowanie, fryzury okolicznościowe).

 

  

 

W Ośrodku działają również koła zainteresowań, w których młodzież ma możliwość miło spędzić czas oraz zdobyć  wiele nowych i ciekawych umiejętności. W zależności od predyspozycji młodzież rozwija swoje zainteresowania i zdolności poprzez udział w zajęciach następujących kół:

- sportowego

- muzycznego

- plastycznego

- informatycznego

- fotograficznego

- turystyczno-krajoznawczego

- animacyjne

 

 

 

 

Podopieczni biorą udział w różnego rodzaju konkursach i zawodach sportowych, zdobywając czołowe miejsca na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

 

 

Dzięki zaangażowaniu kadry i motywowaniu młodzieży do działań na rzecz środowiska lokalnego realizowane są różnorodne przedsięwzięcia: „Szlachetna Paczka”, „Serce sercu”, „Dzień Babci i Dziadka”, akcja krwiodawstwa, Sprzątanie Świata, wolontariat dla osób starszych, akcje zbierania nakrętek.

W imprezach kulturalno–oświatowych i sportowych organizowanych przez Małopolską Wojewódzką Komendę OHP uczestnicy 6-1 OSiW zajmują wysokie lokaty.

Udział w realizowanych przez jednostkę programach autorskich i projektach unijnych przyczynia się do podnoszenia wiedzy, zainteresowań i kwalifikacji zawodowych młodych ludzi. Proponowane w ramach programów  wycieczki i zajęcia edukacyjne poszerzają horyzonty, integrują, uczą aktywnie spędzać wolny czas.

 

 

 

Biuro Ośrodka czynne codziennie w godz. 7.45 – 15.45

 

ZAPRASZAMY JUŻ DZIŚ !

 

 

447290