Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Trzebinia

Treść

 

6-4 OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA W TRZEBINI

 

Adres: 32-540 Trzebinia, ul. Lipcowa 50

tel. 32 612 13 77, 612 23 69, osiw.trzebinia@ohp.pl

 

Fot. 1 Siedziba 6-4 OSiW w Trzebini

 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania jest placówką koedukacyjną, której celem jest udzielanie pomocy i wsparcia młodym ludziom, którzy z różnych przyczyn nie realizują obowiązku szkolnego lub nauki.

Ośrodek kształci młodzież na poziomie: 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy
– nabór do klasy VII.
- nabór uzupełniający do klasy VIII.

Przyuczenie do zawodu odbywa się na podstawie umowy o pracę. Pracownik młodociany otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4% średniej krajowej. Warsztaty szkoleniowe znajdują się na terenie Ośrodka.

Kształcimy w zawodach:

 • ślusarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • krawiec.

Nauka kończy się egzaminem oraz uzyskaniem zaświadczenia o przyuczeniu do zawodu.  

 

Fot. 2 Podczas praktycznej nauki zawodu

 

Warunki przyjęcia:
-   ukończone minimum 15 lat życia i nie ukończony 18. rok życia;
-   młodzież która nie ukończyła 15. roku życia może być rekrutowana tylko w przypadkach określonych w art. 191  pr. 21-27  Kodeksu Pracy;

Branżowa Szkoła I Stopnia 
– nabór do klasy I i uzupełniający do klasy II i III 

Nauka zawodu odbywa się na podstawie umowy o pracę. Na okres trwania nauki pracownik młodociany otrzymuje wynagrodzenie w wysokości: kl. I – 5%, kl. II – 6%, kl. III – 7% średniej krajowej. Jednostka zapewnia praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkoleniowych prowadzonych przez OSiW oraz u pracodawców prywatnych na terenie miasta Trzebini i Chrzanowa. 

Ośrodek kształci w zawodach:

 • ślusarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • krawiec,
 • kucharz,
 • fryzjer,
 • mechanik pojazdów samochodowych.

Nauka kończy się egzaminem przed Okręgową Komisja Egzaminacyjną.

Ośrodek gwarantuje fachową opiekę wychowawczą, psychologiczno-pedagogiczną i instruktorską przez cały okres trwania nauki. Młodzież ma możliwość aktywnego spędzania swojego czasu wolnego na zajęciach sportowych i kulturalno-oświatowych oraz wyjazdach turystyczno-krajoznawczych.

W trosce o prawidłowy i wszechstronny rozwój młodzieży kadra wychowawczo-opiekuńcza zachęca uczestników do czynnego udziału w zawodach sportowych oraz konkursach regionalnych i wojewódzkich. Działania te wpływają na rozwój zainteresowań młodzieży, zwiększają aktywizację młodego człowieka oraz pobudzają do podejmowania zdrowej rywalizacji w życiu dorosłym.

 

Fot. 3 Uczestnicy 6-4 OSiW w Trzebini

 

Ponadto dla uczestników Ośrodka pozostają do dyspozycji:

 • pracownia komputerowa
 • świetlica środowiskowa
 • biblioteka
 • siłownia
 • boisko sportowe w kompleksie Ośrodka Szkolenia i Wychowania

Ośrodek oferuje:

 • jednoczesne przyjęcie do szkoły, która znajduje się na terenie Ośrodka,
 • bezpłatną praktyczną naukę zawodu we własnych warsztatach szkoleniowych lub u pracodawców na terenie powiatu,
 • bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie w internacie OSiW oraz 24 godzinną opiekę wychowawczą,
 • pomoc psychologa i pedagoga,
 • możliwość udziału w projektach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Aktywni górą, Erasmus+, Korpus Solidarności
 • możliwość udziału w kursach zawodowych organizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Trzebini,
 • organizację czasu wolnego (udział w zawodach sportowych, konkursach, wycieczkach, rajdach).
 • Dla uczestników z poza terenu Trzebini i Chrzanowa oferujemy miejsce w internacie. Dysponujemy 52 miejscami w pokojach 2, 3, 4 i 6 osobowych

Pobyt oraz wyżywienie są bezpłatne

447379