Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Skomielna Biała

Treść

6-36 HUFIEC PRACY

Komendant: Marta Augustyn

Adres: 32 - 434 Skomielna Biała 13 

Tel. 18 268-71-34, 609 445 642

E-mail: hp6-36@ohp.pl

 

6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej, jako jednostka Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP prowadzi działalność opiekuńczo – wychowawczą oraz zapewnia zatrudnienie młodzieży po ukończeniu Szkoły Podstawowej w różnych formach kształcenia zawodowego u pracodawców z terenu Gminy Jordanów, Rabki Zdroju, Lubnia zgodnie z aktualnymi wymaganiami rynku pracy uwzględniając kształcenie w zawodach deficytowych. Młodzież teoretycznie kształci się w Branżowych Szkołach I stopnia w Jordanowie, Rabce Zdroju, Nowym Targu, Mszanie Dolnej, Lubniu lub na kursie organizowanym przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Skomielnej Białej. Hufiec zapewnia młodzieży dofinasowaną bogatą ofertę kulturalno – oświatową: wycieczki, wyjazdy, zawody, konkursy, programy autorskie i projekty, koła zainteresowań dając możliwość aktywnego zagospodarowania czasu wolnego.

 

Fot. 1 Młodzież przed budynkiem Hufca

 

Oferowane zawody: 

- sprzedawca,

- cukiernik, 

- fryzjer, 

- piekarz, 

- elektryk, 

- murarz-tynkarz,  

- stolarz, 

- kamieniarz, 

- monter sieci instalacji sanitarnych, 

- kucharz,     

- mechanik pojazdów samochodowych, 

- elektromechanik pojazdów samochodowych, 

- blacharz samochodowy, 

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 

- blacharz, 

- lakiernik samochodowy, 

- krawiec, 

- pracownik obsługi hotelowej.

 

Fot. 2 Spotkanie Samorządu Młodzieży

 

Fot. 3 Udział w wyjazdach, wycieczkach, zajęciach rekreacyjnych, sportowych

 

Fot. 4 Wolontariat uczestników

 

Fot. 5 Kolejna edycja Przeglądu Pieśni Patriotycznej Uczestników OHP

 

Fot. 6 Wojewódzki Przegląd Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP  

 

Warunki przyjęcia:

- najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych wymagane ukończone 15 lat, nieukończone 18 lat,

- ukończona Szkoła Podstawowa 

- stan zdrowia pozwalający na podjęcie przygotowania zawodowego.

 

PRZYJDŹ, ZAPYTAJ I ZDECYDUJ

ZAPRASZAMY

 

446111