Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Stary Sącz

Treść

6 – 34 HUFIEC PRACY W STARYM SĄCZU

Komendant: Marian Potoniec
ul. Krakowska 26, 33 – 340 Stary Sącz
tel. (18) 448 29 07

 

Fot. 1 Siedziba 6-34 HP Hufca Pracy w Starym Sączu

 

6-34 Hufiec Pracy jest placówką korzystnie usytuowaną w centrum gminy Stary Sącz. Działalnością swą obejmuje wszystkie miejscowości gminy Stary Sącz, jak również sąsiednie: Rytro, Piwniczną, Łącko i Podegrodzie. Posiadamy dogodny dostęp do środków komunikacji publicznej.

Hufiec Pracy w Starym Sączu przy współpracy ze szkołami:

  • Zespół Szkół  im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu
  • Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku
  • Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
  • Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu

 Zapisy prowadzone są na rok szkolny 2020/2021 w następujących zawodach:

- sprzedawca
- kucharz
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- murarz – tynkarz 
- lakiernik samochodowy
- blacharz samochodowy
- mechanik pojazdów samochodowych 
- elektryk
- cukiernik
- fryzjer
- stolarz
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- monter sieci i instalacji sanitarnych
- piekarz
- tapicer

Fot. 2, 3, 4 Młodzież podczas praktycznej nauki zawodu

Fot. 4, 5 Przegląd Amatorskiej Twórczości Młodzieży

Fot. 6 Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej Chłopców

 

Warunki przyjęcia:

-ukończone 15 lat, nieukończone 18 lat
-ukończona szkoła podstawowa
-stan zdrowia pozwalający na podjęcie przygotowania zawodowego (zaświadczenie lekarskie)

Jednostka zapewnia uczestnikom kształcenie ogólne, praktyczną naukę zawodu w renomowanych zakładach pracy, opiekę wychowawczą, pomoc młodzieży bezrobotnej oraz racjonalne formy spędzania wolnego czasu poprzez udział w imprezach kulturalno-oświatowych, kołach zainteresowań, zajęciach warsztatowych, konkursach i zawodach sportowych. Działania mają na celu zabezpieczenie czasu wolnego młodzieży, wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, przeciwdziałanie patologii społecznej oraz rozwój i aktywizację posiadanych zdolności i umiejętności. W ramach realizowanych programów autorskich nasi  uczestnicy maja możliwość wzięcia udziału w zajęciach profilaktyczno-edukacyjnych, wycieczkach do ciekawych miejsc, wyjścia do kina, muzeum czy teatru.

Nasza jednostka współpracuje z Ośrodkami Szkolenia Zawodowego, w których młodzież równorzędnie, w trakcie nauki szkolnej, może zdobyć dodatkowy zawód lub kwalifikacje. Kursy organizowane są w różnorodnej tematyce i zakończone są egzaminem państwowym, po którym uczestnicy otrzymują certyfikaty uprawniające do wykonywania zawodu.

MŁODZIEŻY  ZAPEWNIAMY

  • Praktyczną naukę zawodu w 75 renomowanych zakładach pracy
  • Wynagrodzenie miesięczne w ramach praktycznej nauki zawodu
  • Udział w różnorodnych zajęciach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych oraz warsztatach techniczno-plastycznych

 

Informacji udziela i zapisy prowadzi:
6 – 34 Hufiec Pracy w Starym Sączu, ul. Krakowska 26, tel.(18) 547-61-61 
od poniedziałku do piątku w godz. 7:45 – 15:45

507573