Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Stary Sącz

Treść

6 – 34 HUFIEC PRACY W STARYM SĄCZU

Komendant: Marian Potoniec
ul. Krakowska 26, 33 – 340 Stary Sącz
tel. (18) 547-61-61

Fot. 1 Siedziba 6-34 HP Hufca Pracy w Starym Sączu

6-34 Hufiec Pracy jest placówką korzystnie usytuowaną w centrum gminy Stary Sącz. Działalnością swą obejmuje wszystkie miejscowości gminy Stary Sącz, jak również sąsiednie: Rytro, Piwniczną, Łącko i Podegrodzie. Posiadamy dogodny dostęp do środków komunikacji publicznej.

  • Hufiec Pracy w Starym Sączu przy współpracy ze szkołami:
  • Zespół Szkół  im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu
  • Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku
  • Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
  • Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu

 Zapisy prowadzone są na rok szkolny 2020/2021 w następujących zawodach:

- sprzedawca
- kucharz
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- murarz – tynkarz 
- lakiernik samochodowy
- blacharz samochodowy
- mechanik pojazdów samochodowych 
- elektryk
- cukiernik
- fryzjer
- stolarz
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- monter sieci i instalacji sanitarnych
- piekarz
- tapicer

Fot. 2, 3, 4 Młodzież podczas praktycznej nauki zawodu

Fot. 4, 5 Przegląd Amatorskiej Twórczości Młodzieży

Fot. 6 Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej Chłopców

Warunki przyjęcia:

-ukończone 15 lat, nieukończone 18 lat
-ukończona szkoła podstawowa
-stan zdrowia pozwalający na podjęcie przygotowania zawodowego (zaświadczenie lekarskie)

Jednostka zapewnia uczestnikom kształcenie ogólne, praktyczną naukę zawodu w renomowanych zakładach pracy, opiekę wychowawczą, pomoc młodzieży bezrobotnej oraz racjonalne formy spędzania wolnego czasu poprzez udział w imprezach kulturalno-oświatowych, kołach zainteresowań, zajęciach świetlicowych, warsztatowych, konkursach i zawodach sportowych. Przy hufcu działa świetlica środowiskowa, w której prowadzone są zajęcia muzyczne, teatralne, sportowe, taneczne, informatyczne, fotograficzne i plastyczne. Zajęcia mają na celu zabezpieczenie czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowiska lokalnego, wskazanie na alternatywne formy spędzania wolnego czasu, działanie profilaktyczne, przeciwdziałanie patologii społecznej oraz rozwój posiadanych zdolności i umiejętności, jak i aktywację nowych umiejętności i zdolności. W ramach realizowanych programów autorskich nasi  uczestnicy maja możliwość wzięcia udziału w wycieczkach w ciekawe miejsca, wyjścia do kina, muzeum czy teatru.

Ponadto na terenie naszej jednostki odbywają się kursy realizowane w ramach projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, mający na celu podnoszenie i zdobywanie kwalifikacji zawodowych. 

MŁODZIEŻY  ZAPEWNIAMY

  • Praktyczną naukę zawodu w 75 renomowanych zakładach pracy
  • Wynagrodzenie miesięczne w ramach praktycznej nauki zawodu
  • Udział w różnorodnych zajęciach kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych i świetlicowych

Informacji udziela i zapisy prowadzi:
6 – 34 Hufiec Pracy w Starym Sączu, ul. Krakowska 26, tel.(18) 547-61-61 
od poniedziałku do piątku w godz. 7:45 – 15:45

34080