Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Wadowice

Treść

6-11 HUFIEC PRACY W WADOWICACH

p. o. Komendant Hufca: Dorota Paździora
adres: 34-100 Wadowice, ul. Kochanowskiego 3
tel./fax 33 823 38 68 w. 110 lub 122     e-mail: hp6-11@ohp.pl

Grupa wychowawcza w Makowie Podhalańskim
Wychowawca: Janusz Bartoszek

adres: 34-220 Maków Podhalański, ul. Kościuszki 5

 


Hufiec Pracy w Wadowicach działa od ponad trzydziestu lat. Wykwalifikowana i życzliwa kadra wychowawcza pomaga młodzieży uzupełnić wykształcenie ogólne i uzyskać kwalifikacje zawodowe, służy pomocą w rozwiązywaniu bieżących problemów. Rodziców wspiera w opiece wychowawczej. Współpracuje z pracodawcami w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych. Otacza opieką wychowawczą młodzież w wieku 15-18 lat z terenu powiatu wadowickiego i suskiego.

 


Fot.1 Siedziba Hufca

 

Główna siedziba Hufca mieści się w budynku Wadowickiej Usługowej Spółdzielni Pracy - pracodawcy, który kształci podopiecznych jednostki w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz operator obrabiarek skrawających.
Młodzieży Hufiec Pracy oferuje szkolenie w ramach Szkoły Branżowej I stopnia z 3 letnim cyklem kształcenia w następujących zawodach:

-sprzedawca

-piekarz

-cukiernik

-mechanik pojazdów samochodowych

-fryzjer 

-stolarz

-kucharz

-lakiernik

-kierowca-mechanik 

-elektryk

-operator obrabiarek skrawających


Nauka zawodu kończy się egzaminem zawodowym przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną lub Izbą Rzemieślniczą. Młodzież zatrudniona jest u pracodawców na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w celu przygotowania zawodowego. Dzięki temu czas nauki wlicza się do stażu pracy, zaś pracownikowi młodocianemu przysługuje wynagrodzenie oraz ubezpieczenie społeczne.

Pracodawcy współpracujący z Hufcem to renomowane i sprawdzone firmy, w których młodzież zdobywa umiejętności zawodowe, pod opieką wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów od wielu lat. Oferują nie tylko miejsca pracy, ale także dodatkowe wsparcie materialne, szczególnie osobom pochodzącym z rodzin dotkniętych bezrobociem, ubóstwem. Niejednokrotnie po ukończeniu szkolenia pracodawcy zatrzymują najzdolniejszych absolwentów, proponując im stałe zatrudnienie. Są to m.in.:

1. Wadowicka Usługowa Spółdzielnia Pracy, Wadowice

2. Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA, Kalwaria Zebrzydowska

3. Spółdzielnia Handlowa WIZAN, Andrychów

4. Spółdzielnia Przemysłowo Transportowo Motoryzacyjna PRZEWÓZ, Wadowice

5. Firma PROTECH  Sp. z o.o. Zator

6. Restauracja GRANICZNA, Wadowice

7. Restauracja ADRIA Andrychów

8. Salon Fryzjerski MONIKA, Wadowice

9. Salon Fryzjerski BW, Wadowice

10. Zakład Fryzjerski L. Opyrchał Wadowice

11. Zakład Stolarski PU J.W. Sordyl s.c. Andrychów

12. Firma Stolarska KOLMAR Tomice

13. Sklepy spożywcze, obuwnicze, odzieżowe Wadowice

14. FHPU MIJAX Henryk Bania, Maków Podhalański

15. F.P.U.H. A. Krupczak, Maków Podhalański

16. PHP ARBOX, Maków Podhalański

17. Salon Fryzjerski M. M. Miśkiewicz, Ryczów

18. Krzysztof Pacyga Import-Export, Krzeszów

19. Deco-Light P.  Wróbel, Sucha Beskidzka

20. Mechanika i Blacharstwo Pojazdowe J. Dyrek, Maków Podhalański

21. EKODREW, Maków Podhalański

22. MINI-MAX sp. z o.o. sp.k., Wadowice

23. FHU "Auto-Bum" J. Hodur , Wadowice

24. Firma ADAMPOL, Wadowice

25. Salon Fryzur Iza Izabela Kudzia, Sucha Beskidzka

 

Kadra Hufca ściśle współpracuje ze szkołami zawodowymi, do których uczęszczają  uczestnicy Hufca. Są to m.in.: Zespół Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach, Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie, Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Andrychowie i Wadowicach, Wielozawodowy Zespół Szkół w Zatorze, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie.

Wychowawcy oprócz nauki i pracy zapewniają podopiecznym aktywny wypoczynek. Uczestnicy biorą udział w licznych przedsięwzięciach kulturalno-oświatowych (konkursy plastyczne, literackie, fotograficzne, informatyczne, oraz konkursy podnoszące kompetencje zawodowe), zawodach sportowych (wędkarstwo spławikowe, piłka nożna, tenis stołowy, piłka siatkowa, strzelanie z broni pneumatycznej) oraz rekreacyjnych (wycieczki krajoznawcze, zwiedzanie muzeów, wyjścia do kina, teatru, na basen). Młodzież może rozwijać swoje pasje i zainteresowania w ramach zajęć w kole sportowym regionalnym, literackim oraz fotograficzno-plastycznym. Ponadto kadra Hufca zachęca uczestników do angażowania się w wolontariat wspierający działania na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Hufiec Pracy realizuje autorskie programy wychowawcze ukierunkowane na wzmacnianie bezpieczeństwa, przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym społecznie oraz rozwijanie kompetencji społecznych młodzieży. Młodzież ma zapewny stały kontakt z doradcami zawodowymi w zakresie pośrednictwa pracy i pomocy w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia. W Hufcu działa Klub Absolwenta, dzięki któremu możliwe są kontakty absolwentów z kadrą i monitorowanie ich dalszych losów już po opuszczeniu murów jednostki.

Od 2000 roku kadra Hufca w Wadowicach wraz z Małopolską Wojewódzką Komendą OHP jest pomysłodawcą  oraz współorganizatorem  Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego, którego głównym celem jest kształtowanie właściwych postaw i zachowań płynących z nauczania św. Jana Pawła II. Konkurs cieszy się ogromnym powodzeniem wśród uczestników Ochotniczych Hufców Pracy oraz młodzieży szkół podstawowych i średnich. Co roku z tej okazji wydawany jest album pokonkursowy, w którym publikowane są dzieła młodych artystów.

Od 2008 roku wadowicki Hufiec organizuje Regionalne Mistrzostwa OHP w Halowej Piłce Nożnej Chłopców o puchar Burmistrza Makowa Podhalańskiego. Kadra Hufca ma również doświadczenie w realizowaniu projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej. Od 2005 r. realizuje bowiem programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego adresowane nie tylko do uczestników OHP, ale do młodzieży, która chce podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, poszerzyć znajomość języków obcych, programów komputerowych i nabyć umiejętności potrzebne do funkcjonowania na rynku prac.

 

Projektując ścieżkę edukacyjną uczestnika kadra Hufca bazuje na wieloletnim doświadczeniu w pracy z młodzieżą. Zapewnia dobór odpowiednich form kształcenia biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby, predyspozycje psychofizyczne oraz zainteresowania uczestnika Hufca. 

 


Fot.2 Kształcenie w zawodzie fryzjer

 


Fot.3 Uczestnicy na praktyce zawodowej

 


Fot. 4 Finał Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

 


Fot.5 Regionalne Mistrzostwa OHP w Halowej Piłce Nożnej w Makowie Podhalańskim

 


Fot. 6 Wycieczka do Krakowa

 


Fot.7 Uczestnicy kursu komputerowego


 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszego Hufca w godz. od 7.30 do 15.30.

 

446111