Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Równi na rynku pracy YEI

Treść

         

Projekt realizowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

 

 

 

Małopolska Wojewódzka Komenda OHP zakończyła realizację projektu „Równi na rynku pracy – YEI”. Do dnia 30.03.2016 r. 435 osób nieuczących się i niepracujących zostało objętych różnymi rodzajami wsparcia, które zmierzało do nabycia przez nich kwalifikacji zawodowych, zyskania doświadczenia oraz znalezienia pracy. Realizacja projektu sprawiła, że ponad 20% uczestników znalazło stałe zatrudnienie.  
Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na temat tego projektu.


1. Tytuł projektu: „Równi na rynku pracy - YEI”
2. Okres realizacji projektu: 01.04.2014 r. – 30.06.2016 r.
3. Beneficjentami projektu były osoby w wieku 18-24 lat
4. Osoba w chwili przystąpienia do projektu musiała:
- mieć ukończony 18 r.ż. i nie mieć ukończonego 25 r.ż.,
- zaliczać się do grupy NEET – być osobą niepracującą/nieaktywną zawodowo, niekształcącą
  się i nieszkolącą się,
- nie posiadać w ogóle kwalifikacji zawodowych lub posiadać niskie kwalifikacje zawodowe
  lub posiadać kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

5. Typy przeprowadzonych działań:

•    poradnictwo zawodowe (zajęcia z doradztwa zawodowego w formie indywidualnej i  grupowej),
•    wsparcie pedagogiczno-psychologiczne (wsparcie opiekunów, konsultacje psychologiczne w formie indywidualnej),
•    szkolenia zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące) wraz z kosztem badań lekarskich oraz kosztem egzaminu kwalifikacyjnego w instytucji zewnętrznej,
•    szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, w tym z zakresu kompetencji miękkich oraz językowych, cyfrowych i innych np. kurs prawa jazdy kat. -  wraz z kosztem badań lekarskich oraz kosztem egzaminu kwalifikacyjnego w instytucji zewnętrznej,
•    6-miesięczne staże zawodowe (wraz ze stypendium dla uczestników staży i dodatkami do wynagrodzeń dla opiekunów stażu z zakładu pracy),
•    wsparcie zatrudnienia (realizowane w formie jednorazowej premii dla pracodawcy za utrzymanie w zatrudnieniu uczestnika przez 6 miesięcy),
•    nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i in.),
•    pośrednictwo pracy lub pośrednictwo w zakresie organizacji staży,
•    wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci finansowania kosztów wyżywienia, dojazdu, ubezpieczenia NNW, refundacji kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w czasie uczestnictwa w projekcie.

6. Formy wsparcia dedykowane osobom zamieszkującym tereny wiejskie i małe miejscowości:
•    indywidualne wsparcie opiekuna/tutora,
•    wsparcie mobilności geograficznej,
•    wsparcie udzielane zależnie od potrzeb wskazanych w diagnozie indywidualnej – konsultacje psychologiczne, pedagogiczne lub inne konsultacje specjalistyczne,
•    trening umiejętności społecznych (autoprezentacja, komunikacja itp.)
7. Jednostki realizujące projekt:

•    Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie - Al. Słowackiego 44, tel. 12 633 23 88
•    6-5 Środowiskowy Hufiec Pracy w Krakowie - os. Szkolne 19, tel. 12 644 78 39
•    Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu - ul. Rejtana 18,  tel. 18 444 31 52
•    Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie - ul. Mościckiego 27, tel. 14 621 95 64
•    Młodzieżowe Centrum Kariery w Bochni - ul. Wojska Polskiego 1, tel. 14 611 20 68
•    Młodzieżowe Centrum Kariery w Brzesku - ul. Piastowska 2b, tel. 14 621 05 25
•    Młodzieżowe Centrum Kariery w Chrzanowie - Rynek 4, Chrzanów, tel. 32 620 02 73
•    Młodzieżowe Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej - ul. B. Joselewicza 8, tel. 14 642 20 36
•    Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Gorlicach - ul. Biecka 9b, tel. 18 352 20 78
•    Młodzieżowe Centrum Kariery w  Krzeszowicach - ul. Kościuszki 43, tel. 668 849 300
•    Punkt Pośrednictwa Pracy w Limanowej - ul. Józefa Marka 9, tel. 18 333 79 08
•    Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Miechowie - ul. M. Konopnickiej 21, tel. 41 386 82 71
•    6-10 Hufiec Pracy w Myślenicach - ul. Średniawskiego 32, tel. 12 274 26 00
•    6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej - Skomielna Biała 13, tel. 18 268 71 34
•    6-34 Hufiec Pracy w Starym Sączu - ul. Krakowska 26, tel. 18 547 61 61
•    Młodzieżowe Centrum Kariery w Krynicy Zdroju - ul. Źródlana 59, tel. 18 534 92 20
•    Punkt Pośrednictwa Pracy w Kluczach - ul. Partyzantów 1, tel. 32 642 85 08 wew. 67
•    6-17 Hufiec Pracy w Oświęcimiu - ul. Partyzantów 1, tel. 33 474 12 15
•    Punkt Pośrednictwa Pracy w Proszowicach - ul. Krakowska 11, tel. 12 386 00 05
•    Młodzieżowe Centrum Kariery w Skomielnej Białej - Skomielna Biała 13, tel. 18 268 71 34
•    Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Andrychowie - ul. Starowiejska 22b, tel. 33 874 49 28
•    6-2 Hufiec Pracy w Niepołomicach - ul. 3 Maja 4, tel. 12 281 39 27
•    MCK Mszana Dolna - 34-730 Mszana Dolna, ul. Matejki 11, tel. 18 331 36 76
•    6-18 HP Kęty, ul. Sobieskiego 16, 32-650 Kęty, tel. 33 484 18 64
•    6-6 HP Proszowice, 32-100 Proszowice ul. Krakowska 11 12 653 41 41
•    6-25 HP Bochnia, 32-700 Bochnia ul. Wojska Polskiego 1, 14 611 20 68

 

447220