Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Gwarancje dla młodzieży

Treść

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY


Europejska inicjatywa Gwarancje dla Młodzieży stanowi skierowany przez Komisję Europejską do państw członkowskich Unii Europejskiej postulat zapewnienia wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy. Ochotnicze Hufce Pracy od wiosny 2014 r. są jednym z głównych realizatorów Gwarancji dla młodzieży..


W lata 2016-2017 w ramach Gwarancji dla Młodzieży realizowane są dwa projekty:

446110