Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

PROJEKTY REALIZOWANE W 2015 ROKU

Treść

 

 

 

 

 

Przygotowania do projektu polsko-rosyjskiego


W dniach 12-14.06.2015. w Konstancinie-Jeziornej i Warszawie miało miejsce spotkanie przygotowawcze, mające na celu organizację pracy i podział zadań przed planowanym projektem w ramach „Polsko - Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2015”. Na zaproszenie OHP do Polski przyjechała delegacja Stowarzyszenia „Szturwał” z Kaliningradu: Pani Olga Solovjowa - Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia oraz Pan Sergiej Soloviev - lider młodzieżowy.

Projekt „Młodzież na współczesnym rynku pracy – szanse, wyzwania i obawy” realizowany będzie w Polsce, w terminie 02-09.09.2015 r. oraz w Rosji, w terminie 22-29.09.2015 r. Tematem głównym projektu będzie rynek pracy, sytuacja młodzieży na rynku pracy oraz systemy wsparcia młodzieży w Polsce i Rosji.

W programie realizowane będą zajęcia poznawcze, gry interkulturowe, zwiedzanie Krakowa, Krynicy, Nowego Sącza, zorganizowane zostaną wspólne zajęcia sportowe oraz wieczory narodowe. Zajęcia programowe w Polsce będą realizowane w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu, Nowosądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości, zakładach rzemieślniczych i Instytucjach Rynku Pracy. W Kaliningradzie zajęcia będą miały miejsce w  Instytucie KRM, Instytucjach Rynku Pracy, w szkole morskiej. Zorganizowana zostanie wizyta w przetwórni ryb oraz w miejscach pozyskiwania jantaru. Planowane jest również zwiedzanie Kaliningradu.

W projekcie uczestniczyć będzie po 12 młodych ludzi z Polski i Rosji oraz kadra obu instytucji. Projekt dofinansowany jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Wnioskodawcą i organizatorem wymiany jest Małopolska Wojewódzka Komenda OHP.

Tekst: Leszek Olech, Katarzyna Krzysztofik

 


 


 

Już po raz drugi młodzież niepołomickiego hufca wzięła udział w projekcie "Miejsca pamięci", współfinansowanego ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Ochotniczych Hufców Pracy.

Wizyta odbyła się w dniach od 06 do 13 maja i dotyczyła poznawania historii byłego obozu koncentracyjnego Buchenwald. Program rozpoczął w Niepołomicach od wprowadzenia młodzieży w tematykę historii obozu, która zaczęła się jeszcze przed II wojną światową i związana była z objęciem władzy przez nazistów, na czele z Adolfem Hitlerem. Na miejscu w Buchenwaldzie uczestnicy 6-2 HP poznawali losy więźniów, sposoby działania ich oprawców oraz funkcjonowanie obozu. Rzeczywistość obozową przedstawiono zarówno na zajęciach teoretycznych w muzeum, w Domu Spotkań oraz na warsztatach praktycznych. Prace praktyczne polegały m.in. na wydobywaniu przedmiotów należących do więźniów z tzw. hałdy, gdzie po wyzwoleniu wyrzucono wszystko z baraków oraz na pracach porządkowych na linii kolejowej, gdzie uczestnicy mogli przekonać się, jakie trudne prace wykonywali więźniowie. Bardzo ważnym momentem pobytu było upamiętnienie dnia 8 maja, 70. rocznicy zakończenia wojny. Z tej okazji każdy uczestnik złożył symboliczny znicz w miejscu obozowym, które zrobiło na nim największe wrażenie. W trakcie realizacji poszczególnych tematów, młodzież przygotowywała prezentacje m.in. na temat więźniów, wydarzeń związanych z nimi oraz przeszłością obozu. Na koniec wszyscy uczestnicy zwiedzili Erfurt i zapoznali się z historią miasta zarówno tą z okresu II wojny światowej,(w trakcie której działała tu fabryka pieców krematoryjnych- wykonująca piece m.in do obozów Buchenwald i Auschwitz) oraz powojennymi losami miasta, które znalazło się tak jak Polska pod wpływem ZSRR. Całość pobytu w Erfurcie przygotowała młodzież, która samodzielnie wyszukiwała informacje i prezentowała je w trakcie oprowadzania. Dodatkowym przeżyciem dla młodych ludzi było zakwaterowanie w Domu Spotkań, który znajduje się w bezpośredniej bliskości obozu. W czasie wojny mieszkali tu żołnierze SS. Wizyta w miejscu pamięci to szczególna forma przeżywania historii, odkrywania przeszłości, próba zrozumienia mechanizmów prowadzących do okrucieństwa. To czas refleksji na temat tego co było i mamy nadzieję że się nigdy nie powtórzy, dlatego tak ważne są wizyty w takich miejscach jak były obóz koncentracyjny w Buchenwaldzie.

 


Upamiętnienie rocznicy zakończenia II wojny światowej przy pamiątkowej tablicy w byłym Obozie Koncentracyjnym w Buchenwaldzie.

 

Prace porządkowe na linii kolejowej.

 

Prace archeologiczne na terenie byłego obozu.

 

Zwiedzanie Erfurtu.autor: Zuzanna Polańska, Anna Grochot
zdjęcia: Zuzanna Polańska, Anna Grochot
 


 

 

„Staże dla ślusarzy w Niemczech – część II”


Projekt finansowany z programu Erasmus +
 

Małopolska Wojewódzka Komenda OHP realizuje projekt „Staże dla ślusarzy w Niemczech – część II”. Projekt ten, finansowany z programu Erasmus+ Akcja 1 – Mobilność Edukacyjna jest już kolejnym projektem realizowanym przez Małopolską WK OHP na rzecz młodzieży uczącej się w zawodzie ślusarz – w latach 2013 i 2014 realizowano projekt „Staże dla ślusarzy w Niemczech” w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w wyniku którego 20 uczestników OHP zdobyło nową wiedzę i doświadczenia zawodowe – większość z osób uczestniczących w tym projekcie posiada obecnie stałą pracę lub kontynuuje kształcenie.

W obecnej edycji projektu wsparciem obejmiemy 30 młodych ludzi, uczniów 2 i 3 klas ZSZ. Młodzi ludzie, po przygotowaniu kulturowo-językowym, obejmującym kurs języka niemieckiego, zajęcia historyczno-kulturowe oraz zajęcia z doradcą zawodowym wyjadą na 3-tygodniowe praktyki zawodowe do bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą. Młodzież wyjeżdżać będzie na praktyki w grupach 10-osobowych. Program praktyk zostanie dopasowany każdorazowo do potrzeb i umiejętności poszczególnych grup, by uczestnicy mieli szansę poznać jak najwięcej nowych metod i technik pracy. Liczymy, że poprzez udział w  projekcie poprawią się nie tylko ich umiejętności zawodowe, ale również i społeczne poprzez nieustanny kontakt z obcym językiem i nieco odmienną kulturą.

Pierwsza grupa uczestników wyjechała na staż w dniu 15 lutego 2015 r. Staż rozpoczął się kolejnego dnia roboczego. Podczas kolejnych trzech tygodni młodzi ludzie doskonalili posiadane umiejętności praktyczne wykonując dwa projekty: ich zadaniem było stworzenie zasuwki oraz imadła maszynowego. Konieczność samodzielnego stworzenia dwóch przedmiotów była doskonałą okazją do stosowania wielu poznanych do tej pory metod w praktyce. W dni wolne od pracy młodziez zwiedzała Niemcy, odbywając m.in. wycieczkę do Muzeum Techniki w Berlinie i zwiedzając stolicę Niemiec.
Staż zakończył się w dniu 6 marca 2015 r., a dzień później uczestnicy wrócili do swoich domów.

Partnerem projektu jest Zespół Szkół Zawodowych „Praktyk” z siedzibą w Wielogłowach k. Nowego Sącza oraz firma „Wiśniowski”.

Uczestnicy projektu i wykonane przez nich zasuwki

 

Wycieczka do Berlina

 

 

 

 

 

 

 

 

157333