Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

EURES

Treść

EURES

 

Europejskie Służby Zatrudnienia zostały powołane w 1993 r. przez Komisję Europejską, aby ułatwić swobodny przepływ pracowników na terenie EOG, będący fundamentalnym prawem wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Prawo to oznacza możliwość swobodnego przemieszczania się, osiedlania, podejmowania nauki, podejmowania pracy lub prowadzenia działalności na własny rachunek w innym kraju Unii Europejskiej.

Ochotnicze Hufce Pracy świadczą usługi z zakresu międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia), obok publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy.

Usługi w ramach EURES są świadczone w OHP przez doradców EURES i asystentów EURES zatrudnionych w 16 Wojewódzkich Komendach OHP oraz 49 Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. Są one ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celu podjęcia pracy, jak również do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.

EURES jest siecią wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), czyli krajach Unii Europejskiej (UE) oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinie, a także w Szwajcarii.

Doradcy EURES i Asystenci EURES, a także inny personel organizacji partnerskich, świadczy usługi z zakresu unijnego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu unijnej mobilności pracowników, w tym warunków życia i pracy w państwach członkowskich, w ramach sieci EURES.

Na poziomie europejskim prowadzony jest Europejski Portal Mobilności Zawodowej (portal EURES) oferujący m.in. dostęp do ofert pracy publicznych służb zatrudnienia z państw członkowskich oraz do bazy CV osób zainteresowanych pracą za granicą.

 

446109