Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Usługi dla pracodawców

Treść

Usługi dla pracodawców

 

Sieć EURES oferuje następujące usługi dla polskich pracodawców:

1. Usługi oferowane przez Europejski Portal Mobilności Zawodowej (portal EURES) – oferujący m.in.:

– dostęp do ofert pracy publicznych służb zatrudnienia z państw członkowskich,

ogłoszenie oferty pracy na portalu EURES. Aby oferta pracy polskiego pracodawcy znalazła się na portalu EURES należy ją zgłosić do centrum edukacji i pracy młodzieży OHP lub do powiatowego urzędu pracy i przekazać informację o tym, że pracodawca życzy sobie upowszechniania swojej oferty we wszystkich krajach UE, EOG i Szwajcarii. Wówczas po zarejestrowaniu oferty pracy w systemie teleinformatycznym OHP lub powiatowego urzędu pracy oferta ta automatycznie zostanie upubliczniona na portalu EURES z odpowiednim oznaczeniem;

– dostęp do bazy CV osób zainteresowanych pracą za granicą. Dostęp ten jest możliwy po zarejestrowaniu się na portalu EURES (zakładka „Zarejestruj się w EURES” / „Zarejestruj się jako pracodawca”).

Pozostałe informacje nt. usług dla pracodawców dostępnych na portalu EURES znajdziesz tutaj.

 

2. Usługi oferowane przez OHP:

– Przyjęcie oferty pracy dla obywateli UE, EOG lub Szwajcarii i przekazanie na portal EURES oraz przyjmowanie podań o pracę i życiorysów, w przypadku gdy oferta pracy nie zawierała danych identyfikujących pracodawcę, a następnie przekazanie tych dokumentów do pracodawcy.

– W przypadku gdy pracodawca polski jest szczególnie zainteresowany rekrutacją z wybranego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii, oferta pracy przekazywana jest do realizacji przez wojewódzką komendę OHP, która przyjmuje ofertę, tłumaczy na język obcy i upowszechnia w wybranym państwie, a także przyjmuje podania o pracę i życiorysy, weryfikuje je i przekazuje pracodawcy, w przypadku gdy oferta pracy nie zawiera danych identyfikujących pracodawcę.

– W przypadku gdy pracodawca polski zgłosi taką potrzebę, Wojewódzka Komenda OHP może:

* pomagać pracodawcy w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami z państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii,

* wspierać pracodawcę w udziale w targach pracy za granicą lub reprezentować pracodawcę na takich targach.

Powyższe usługi są dostępne w przypadku gdy wojewódzka komenda OHP posiada możliwości ich realizacji.

 

3. Informacje o wydarzeniach informacyjnych i rekrutacyjnych, w tym międzynarodowych targach pracy za granicą w państwach UE, EOG i Szwajcarii.

Aktualny kalendarz wydarzeń i targów pracy organizowanych na terenie państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii w ramach EURES, publikowany na portalu EURES znajduje się tutaj.

Aktualny kalendarz wydarzeń i targów pracy za granicą organizowanych w ramach EURES, w których biorą udział polscy doradcy EURES znajduje się tutaj.

 

4. Usługi informacyjne i doradztwo w zakresie międzynarodowej mobilności pracowników (dostępne w wojewódzkich komendach OHP, wojewódzkich urzędach pracy oraz na stronie www.eures.praca.gov.pl).


Źródło: Wortal publicznych służb zatrudnienia.

 

507582