Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

EURES Go Further

Treść

 

 

EURES GO FURTHER - KROK DALEJ NIŻ INNI edycja III jest kontynuacją projektu adresowanego do mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, łódzkiego i śląskiego. Założeniem projektu jest dotarcie doradców EURES do wybranych miejscowości i poinformowanie osób zainteresowanych o możliwościach jakie oferuje sieć EURES.

Kto może skorzystać z projektu?

Projekt jest skierowany do polskich bezrobotnych i poszukujących pracy (18+) z mniejszych miejscowości i terenów wiejskich.

Gdzie i kiedy?

III edycja projektu realizowana będzie do końca 2019 roku. W ramach działań projektowych prowadzone będą spotkania w szkołach, świetlicach i wszędzie tam, gdzie jest potrzeba przekazania informacji o działaniach w ramach sieci EURES. Ponadto uczestnicy projektu dowiedzą się o realizacji innych projektów w ramach sieci EURES: Drop’pin@EURES, Twoja pierwsza praca z EURES’em oraz Reactivate.

Czego możesz dowiedzieć się na spotkaniu?

Europejski rynek

pracy - mobilność

·     sytuacja na europejskim rynku pracy

·     jednolity rynek europejski

·     mobilność i migracja w UE

·     swobodny przepływ pracowników wewnątrz UE

Ogólne informacje

o sieci EURES

·     co to jest EURES, kto go tworzy, jakie są cele sieci EURES

·     usługi EURES

·     gdzie można uzyskać pomoc w ramach sieci EURES

O czym warto wiedzieć

przed wyjazdem do

pracy do UE/EOG

·     na co zwrócić uwagę korzystając z usług agencji pracy

·     uzyskanie informacji o pozwoleniach na pobyt, pracę

·     zasady dostępu do systemu ubezpieczeń społecznych

·     zasady podatkowania

·     warunki przyznawania świadczeń

·     dokumenty aplikacyjne (Europass, Fabryka CV - Zielona Linia)

·     zabezpieczenie przed wyjazdem (adresy placówek dyplomatycznych, zasoby finansowe, ubezpieczenie)

·     karta EKUZ

·     dobre rady przed wyjazdem

·     bezpieczeństwo wyjazdów i handel ludźmi

Skuteczne poszukiwanie pracy w UE/EOG

·     kadra EURES

·     portale internetowe (CBOP, EURES) – omówienie, sposoby korzystania (np. jak szukać pracy, jak się zalogować)

·     Europejskie Dni Pracy Online - EOJD

Inicjatywy w

ramach EURES

·     Twoja Pierwsza Praca z EURES

·     Reactivate

·     Drop’pin@EURES

·     Staże i praktyki zawodowe

·     EURES przygraniczny

·     Informacja na temat innych projektów realizowanych przez OHP

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z osobami bezpośrednio zajmującymi  się realizacją projektu:

Krzysztof Borek – doradca EURES z Małopolskiej WK OHP

e-mail: k.borek@ohp.pl tel. (18) 441-35-87

Anna Stokłosa – asystent p.o. doradcy EURES ze Śląskiej WK OHP

e-mail: a.stokolosa@ohp.pl tel. (32) 209-08-59

Agnieszka Kruszewska – doradca EURES z Podlaskiej WK OHP

e-mail: a.kruszewska@ohp.pl tel. (85) 651-61-87

Katarzyna Leśnik – doradca EURES z Łódzkiej WK OHP

e-mail: k.lesnik@ohp.pl tel. (42) 636-54-37

Jagoda Piotrowska – asystent p.o. doradcy EURES z Kujawsko-Pomorskiej WK OHP

 

e-mail: jagoda.piotrowska@ohp.pl tel. (56) 654-70-68

 

239658