Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

PROJEKTY REALIZOWANE W 2017 ROKU

Treść

 

 

W dniu 30 maja 2017 r. dobiegła końca realizacja staży dla uczestników z Niemiec, które realizowane były przy współpracy z Małopolską Wojewódzką Komendę OHP, z organizacją low-tec gemeinnützige Arbeitsmarktförderungsgesellschaft Düren mbH z siedzibą w Nadrenii Północnej – Westfalii w ramach projektu „WaLZ - Welt als Lernen für meine Zukunft“. Projekt, dofinansowany w ramach programu IdA - Integration durch Austausch przewiduje organizację praktyk zawodowych dla młodych Niemców, zarejestrowanych w niemieckich urzędach pracy, w różnych krajach Unii Europejskiej – w przypadku projektu WalZ jest to Polska i Hiszpania. Głównym celem projektu jest nabycie przez młodych ludzi kompetencji i kwalifikacji umożliwiających podjęcie pracy w swoim kraju ojczystym, oraz poznanie różnic kulturowych i różnic w warunkach życia i pracy w obu krajach. Po intensywnym przygotowaniu językowo-kulturowym obejmującym również kurs języka polskiego uczestnicy projektu, wraz z dwoma opiekunami przyjechali do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie, gdzie zostali zakwaterowani na cały okres projektu. Praktyki trwały dwa miesiące – od 30 maca do 29 maja 2017 r. i realizowane były w zakładach pracy na terenie Lanckorony, Wadowic i okolicznych miejscowości. Młodzi ludzie odbywali praktyki w zakładzie mechaniki samochodowej, w hurtowni, świetlicy dla dzieci, ale również i w domu pomocy społecznej, i centrum informacji turystycznej. Mimo początkowych trudności związanych z zaaklimatyzowaniem się w nowych warunkach i barierą językową 9 uczestników zakończyło praktykę, uzyskując nowe kwalifikacje, potwierdzone zaświadczeniami i certyfikatami EuroPass.

W celu poznania przez uczestników naszego kraju opiekunowie grup zorganizowali liczne wycieczki, m. in. do Krakowa oraz Warszawy. Młodzież z Niemiec spędzała również czas z rówieśnikami z Polski, wychowankami OHP z OSiW w Lanckoronie podczas wspólnych ognisk i kolacji. Wolny czas urozmaicały także spacery po malowniczej Lanckoronie oraz zajęcia sportowe  na powietrzu.

Kolejna grupa uczestników z Niemiec przyjedzie na staże do Polski wiosną 2018 roku, natomiast w czerwcu br. pracownik Małopolskiej WK OHP weźmie udział w konferencji w Berlinie poświęconej kształceniu młodych ludzi i ich sytuacji na współczesnym rynku pracy.

Tekst: Jolanta Król
 

 

 


 

157330