Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

PROJEKTY REALIZOWANE W 2018 ROKU

Treść

„WaLZ - Welt als Lernen für meine Zukunft”
Projekt finansowany z programu IdA – Integration durch Austausch

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU WaLZ

W dniu 14 czerwca 2018 roku zakończyły się  staże dla osób bezrobotnych z Niemiec, które realizowane były przy współpracy Małopolskej Wojewódzkiej  Komendy  OHP  z  organizacją low-tec gemeinnützige Arbeitsmarktförderungsgesellschaft Düren mbH z  siedzibą w Nadrenii Północnej – Westfalii w ramach projektu „WaLZ - Welt als Lernen für  meine Zukunft“. Projekt, dofinansowany w ramach programu IdA - Integration durch Austausch,  zakładał organizację praktyk zawodowych dla młodych bezrobotnych z Niemiec. Zapoczątkowana w roku 2011 współpraca pomiędzy Małopolską WK OHP a  low-tec gemeinnützige Arbeitsmarktförderungsgesellschaft Düren mbH  zaowocowała  nawiązaniem partnerskich relacji  oraz  wymianą doświadczeń w pracy z młodzieżą z grup defaworyzowanych społecznie. Zwieńczeniem praktyk były Europejskie Paszporty Umiejętności.

 

Fot. Uczestnicy projektu z wychowawcą

Tekst -  Monika Sokół

Foto -  Beata Kozioł
 

 

157338