Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI” – II edycja

Treść

„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI” – II edycja

 

„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI” – II edycja

 

Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie w grudniu 2019 r. zakończyła realizację II edycji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt realizowany był: od 01 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny.

Celem projektu była aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-24 lat z grupy NEET (osoby niezatrudnione, niekształcące się i nieszkolące – „not in employment, education or training).

Projekt zakładał umożliwienie startu zawodowego osobom w wieku 18-24 lata, które wskutek niekorzystnych okoliczności środowiskowych, rodzinnych bądź osobistych wymagają profesjonalnych i kompleksowych działań pomocowych o charakterze edukacyjno-wychowawczym, mających na celu uzyskanie kwalifikacji, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia i usamodzielnienie się. Wsparcie zostanie zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektów.

Projekt był realizowany dla 110 osób w następujących miejscowościach:

·       Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie,

Al. Słowackiego 44, 30-018 Kraków, tel. 12 633 23 88 – 10 osób,

·       Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie,

ul. Mościckiego 27, 33-100 Tarnów, tel. 14 621 95 64 – 10 osób,

·       Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu,

ul. Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 444 31 52 – 10 osób,

·       Młodzieżowe Centrum Kariery w Andrychowie,

ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów, tel. 33 873 20 90  – 10 osób,

·       Młodzieżowe Centrum Kariery w Chrzanowie,

Rynek 4, 32-500 Chrzanów, tel. 32 726 57 55  – 10 osób,

·       Młodzieżowe Centrum Kariery w Myślenicach,

ul. Średniawskiego 32, 32-400 Myślenice, tel. 12 272 39 90 – 10 osób,

·       Młodzieżowe Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej,

ul. B. Joselewicza 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642 20 36 – 10 osób,

·       Młodzieżowe Centrum Kariery w Bochni,

ul. Wojska Polskiego 1, 32-700 Bochnia, tel. 14 611 20 68 – 10 osób,

·       Młodzieżowe Centrum Kariery w Krynicy – Zdroju,

ul. Źródlana 59, 33-380 Krynica – Zdrój, tel. 18 534 92 73 – 10 osób,

·       Młodzieżowe Centrum Kariery w Gorlicach,

ul. Rzeźnicza 10, 38-300 Gorlice, tel. 18 352 05 23 – 10 osób,

·       Punkt Pośrednictwa Pracy w Limanowej,

ul. Jana Pawła II 19, 34-600 Limanowa, tel. 18 337 33 52  – 10 osób.

W ramach projektu młodzież uczestniczyła w:

·       indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,

·       warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,

·       kursach zawodowych (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną), uzupełnionych o różnego rodzaju szkolenia ogólnorozwojowe (m.in. językowe, komputerowe, prawa jazdy).

·       warsztatach kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty,

·       stażach zawodowych (wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),

·       indywidualnym pośrednictwie pracy/pośrednictwie w zakresie organizacji staży zawodowych.

Młodzież biorąca udział w projekcie uzyskała, podwyższyła lub zmieniła kwalifikacje zawodowe. Nastąpił u niej także wzrost kompetencji ogólnych oraz umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji. Młodzież nabyła umiejętności praktyczne i doświadczenie zawodowe poprzez uczestnictwo w stażach zawodowych oraz zdobyła wiedzę w zakresie technik i metod poszukiwania pracy.

 

507567