Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Od szkolenia do zatrudnienia - YEI - I edycja

Treść

 

Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w grudniu 2018 r. zakończyła realizację I edycji projektu „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Głównym celem projektu była poprawa sytuacji na rynku pracy osób młodych w wieku 18 – 24 lata z grupy NEET, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz możliwość zatrudnienia w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu.

Uczestnikami projektu była młodzież:

 • w wieku 18-24 lata,
 • bierna zawodowo,
 • niekształcąca się i nieszkoląca się (tzw. grupa NEET),
 • nie posiadająca kwalifikacji zawodowych, posiadająca niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadająca kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy,
 • zamieszkująca w jednym z 10 województw objętych Inicjatywą na rzecz zatrudnienia osób młodych (YEI), tj. dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim.

 

Do udziału w projekcie zakwalifikowano łącznie 250 osób z województwa małopolskiego, w tym: 24 osoby z niepełnosprawnością.

Uczestnicy skorzystali z następujących form wsparcia:     

 • indywidualne i grupowe zajęciach z doradztwa zawodowego,
 • indywidualne i grupowe zajęciach z psychologiem,
 • zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,
 • zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych (dla 50 % uczestników),
 • kurs komputerowym o standardzie ECDL lub kurs równoważny (dla 20 % uczestników),
 • kurs językowy (dla 40 % uczestników),
 • warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się,
 • kurs prawa jazdy kat. B (dla 40 % uczestników),
 • kursy zawodowe,
 • warsztaty z kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty,
 • indywidualne pośrednictwo pracy,
 • staże zawodowe. 

Dodatkowymi formami wsparcia było:

 • ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • wyżywienie w trakcie zajęć projektowych,
 • dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia oraz staże zawodowe,
 • stypendium szkoleniowe po kursie zawodowym,
 • stypendium stażowe,
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną.

 

Jednostki realizujące projekt:

·        HP Kraków – 20 osób

·        HP Limanowa – 10 osób

·        HP Skomielna Biała – 10 osób

·        HP Stary Sącz – 10 osób

·        HP Gorlice – 10 osób

·        HP Wadowice – 10 osób

·        HP Dąbrowa Tarnowska – 10 osób

·        ŚHP Nowy Sącz – 10 osób

·        OSiW Trzebinia – 10 osób

·        CEiPM Nowy Sącz – 10 osób

·        CEiPM Tarnów – 10 osób

·        MCK Andrychów – 10 osób

·        MCK Myślenice – 10 osób

·        MCK Mszana Dolna – 10 osób

·        MCK Niepołomice – 10 osób

·        MCK Chrzanów – 10 osób

·        MCK Oświęcim – 10 osób

·        MCK Bochnia– 10 osób

·        MCK Brzesko – 10 osób

·        MKC Krynica – Zdrój – 10 osób

·        MCK Dąbrowa Tarnowska – 10 osób

·        PPP Limanowa – 10 osób

·        PPP Klucze – 10 osób

·        OSZ Gorlice – 10 osób

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE BYŁ CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

Relacja z przebiegu projektu

Harmonogram

 

446108