Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Stawiam na przyszłość

Treść

 

Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w marcu 2019 r. zakończyła realizację projektu „STAWIAM NA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu było objęcie wsparciem osób najbardziej potrzebujących profesjonalnej pomocy, znajdującej się z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności osoby wywodzące się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi.

Uczestnikami projektu byli podopieczni Ochotniczych Hufców Pracy, w wieku 16 – 17 lat w tym osoby z niepełnosprawnościami, które w roku szkolnym 2018/2019 kontynuowały naukę w klasie VIII szkoły podstawowej, III klasie gimnazjum lub szkole branżowej, a także przygotowanie zawodowe w ramach posiadanych umów o pracę.

Uczestnicy skorzystali z następujących form wsparcia:

  • indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,
  • indywidualne wsparcie psychologiczne dla 50% uczestników,
  • zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,
  • warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych,
  • kurs komputerowy o standardzie ECDL lub kurs o standardzie równoważnym.

Dodatkowymi formami wsparcia było:

  • stypendium szkoleniowe,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • wyżywienie w trakcie zajęć grupowych,
  • dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia projektowe,
  • wyprawka edukacyjna.

Jednostka realizującą projekt:

ŚHP w Nowym Sączu – 10 osób

UDZIAŁ W PROJEKCIE BYŁ CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

576101