Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Rekrutacja Uczestników do 6-5 HP

Treść

 6-5 HUFIEC PRACY W KRAKOWIE OGŁASZA 
NABÓR UCZESTNIKÓW

KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODACH KUCHARZ I FRYZJER

DO I CZĘŚCI PROJEKTU 
„EUROPEJSKIE PRAKTYKI SZANSĄ NA SUKCES ZAWODOWY”

 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 60 uczestników/ uczestniczek OHP kształcących się w zawodach kucharz i fryzjer poprzez przygotowanie i udział w dwutygodniowych praktykach zagranicznych w Grecji. 

 

Kryteria naboru:

• Posiadanie statusu uczestnika/uczestniczki OHP 

• Uczniowie klas II i III szkoły branżowej I stopnia kształcący się w zawodach kucharz lub fryzjer

• Ocena z zachowania uzyskana na koniec roku szkolnego 2019/2020

• Ocena z przedmiotów zawodowych uzyskana na koniec roku szkolnego 2019/2020

• Ocena z języka angielskiego uzyskana na koniec roku szkolnego 2019/2020

• Determinacja do udziału w mobilności (na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej)

• Opinia instruktora praktycznej nauki zawodu

• Opinia wychowawcy hufca

 

Niezbędne dokumenty:

• formularz rekrutacyjny (do pobrania)

• zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania)

 

Termin składania  dokumentów: 30 września 2020 r. - 12 października 2020 r.

 

Dokumenty należy złożyć w siedzibie 6-5 Hufca Pracy w Krakowie, os. Szkolne 19, za pośrednictwem wychowawcy lub pocztą elektroniczną na adres hpszkolne@gmail.com (w przypadku zakwalifikowania się do projektu należy niezwłocznie dostarczyć oryginały złożonych dokumentów),

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji do I części projektu – do 19 października 2020 r.

Wyniki zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie listy głównej i listy rezerwowej na tablicy ogłoszeń 6-5 Hufca Pracy w Krakowie. Osoby zakwalifikowane i znajdujące się na liście rezerwowej zostaną powiadomione dodatkowo, osobiście lub telefonicznie. 

 

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć w Regulaminie uczestnictwa w projekcie stażu zagranicznego w Grecji pt. „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy” (do pobrania), pod nr tel. 12 644 78 39 lub uzyskać od wychowawców 6-5 HP.

 

157337